• Hướng dẫn thông tin đăng ký xét tuyển theo các phương thức qua Video

  Hướng dẫn thông tin đăng ký xét tuyển theo các phương thức qua Video

 • Hội thảo Khoa học cấp Khoa lần thứ III - 2022 sẽ diễn ra vào lúc 7h30, ngày 18/5/2022 (thứ tư) tại phòng 204H1

  Hội thảo Khoa học cấp Khoa lần thứ III - 2022 sẽ diễn ra vào lúc 7h30, ngày 18/5/2022 (thứ tư) tại phòng 204H1

 • Vinh danh viên chức nhận học vị tiến sĩ, đạt chức danh phó giáo sư và công bố, trao quyết định tuyển dụng năm 2021

  Vinh danh viên chức nhận học vị tiến sĩ, đạt chức danh phó giáo sư và công bố, trao quyết định tuyển dụng năm 2021

 • Hội thao Sinh viên cấp Khoa, năm học 2021 - 2022

  Hội thao Sinh viên cấp Khoa, năm học 2021 - 2022

Thông tin tuyển sinh vừa cập nhật đến thời điểm hiện tại, chỉ tiêu các ngành theo như Bộ GĐ&ĐT cấp cho Trường Đại học Đồng Tháp năm 2022 là chỉ tiêu các ngành đại học là 3722, cao đẳng GD Mầm non là 129.

Thông tin tuyển sinh vừa cập nhật đến thời điểm hiện tại, chỉ tiêu các ngành theo như Bộ GĐ&ĐT cấp cho Trường Đại học Đồng Tháp năm 2022 là chỉ tiêu các ngành đại học là 3722, cao đẳng GD Mầm non là 129.

Thông tin tuyển sinh vừa cập nhật đến thời điểm hiện tại, chỉ tiêu các ngành theo như Bộ GĐ&ĐT cấp cho Trường Đại học Đồng Tháp năm 2022 là chỉ tiêu các ngành đại học là 3722, cao đẳng GD Mầm non là 129. (01/08/2022)