Chi bộ Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên được thành lập trên cơ sở đổi tên từ Chi bộ Sư phạm Lý - Hóa - Sinh theo quyết định 22-QĐ/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp. Chi bộ có 26 đảng viên (chính thức 26 đồng chí), ban chấp hành Chi bộ Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, nhiệm kỳ 2020 - 2022 có 03 đồng chí:
    1. Đồng chí Bùi Văn Thắng    - Bí thư chi bộ
    2. Đồng chí Nguyễn Kim Búp - Phó bí thư chi bộ
    3. Đồng chí Lý Huy Hoàng     - Ủy viên ban chấp hành chi bộ

Đứng bên trái (đ/c Lý Huy Hoàng), giữa (đ/c Bùi Văn Thắng), phải (đ/c Nguyễn Kim Búp)