Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 theo kết quả thi THPT năm 2021; kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ); kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của ĐHQG TP.HCM

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 theo kết quả thi THPT năm 2021; kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ); kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 của ĐHQG TP.HCMChi tiết

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên; giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý đáp ứng chương trình GDPT 2018

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giáo viên Tin học dạy môn Tin học và Công nghệ ở Tiểu học; giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên; giáo viên THCS dạy môn Lịch sử và Địa lý đáp ứng chương trình GDPT 2018Chi tiết