Khoa Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Đồng Tháp

Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu Phường 6 Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3881650

Fax: (0277) 388 1713