Đề tài của giảng viên

Đánh giá đa dạng tài nguyên thực vật thân gỗ rừng ngập mặn tại xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Sinh viên thực hiện: Phạm Quốc Việt. GVHD: Lư Ngọc Trâm Anh.

Đánh giá đa dạng tài nguyên thực vật thân gỗ rừng ngập mặn tại xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Sinh viên thực hiện: Phạm Quốc Việt. GVHD: Lư Ngọc Trâm Anh. (25/05/2023)

Liên kế Web