Nghiên cứu cấu trúc hình học, cấu trúc electron và các tính chất năng lượng của nhóm nguyên tử MnB 2 −/0/+ bằng phương pháp CASSCF/CASPT2. Sinh viên thực hiện: Trần Thị Mỹ Nhân Lớp ĐHSHOA16A. GVHD:PGS.TS Trần Văn Tân(25/05/2023)485


- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN.
Tin tức liên quan

Liên kế Web