Nghiên cứu quy trình nuôi Thỏ nhà Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Sinh viên thực hiện: Bùi Quốc Trung. GVHD: TS. Lê Thị Thanh.(25/05/2023)494


- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN.
Tin tức liên quan

Liên kế Web