Đánh giá đa dạng tài nguyên thực vật thân gỗ rừng ngập mặn tại xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Sinh viên thực hiện: Phạm Quốc Việt. GVHD: Lư Ngọc Trâm Anh.(25/05/2023)523


- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN.
Tin tức liên quan

Liên kế Web