Đánh giá khả năng tiêu diệt và gây ngán ăn của dịch chiết lá bạch đàn và lá xà cừ đối với sâu xanh bướm trắng (Pieris rapae L.). Sinh viên thực hiện: Phan Thị Trâm Anh Lớp ĐHSSINH15A. GVHD: ThS. Phạm Văn Hiệp(25/05/2023)562


- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN.
Tin tức liên quan

Liên kế Web