Chi bộ Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên(17/06/2024)


Chi bộ Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên được thành lập trên cơ sở đổi tên từ Chi bộ Sư phạm Lý - Hóa - Sinh theo quyết định 22-QĐ/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp. Chi bộ có 28 đảng viên (chính thức 25 đồng chí), ban chấp hành Chi bộ Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, nhiệm kỳ 2022 - 2025 có 05 đồng chí:
1. Đồng chí Huỳnh Vĩnh Phúc    - Bí thư chi bộ
2. Đồng chí Nguyễn Kim Búp - Phó bí thư chi bộ
3. Đồng chí Nguyễn Thị Bé Nhanh     - Ủy viên ban chấp hành chi bộ
4. Đồng chí Lê Thị Ngọc Tú - Ủy viên ban chấp hành chi bộ
5. Đồng chí Bùi Thị Minh Nguyệt - Ủy viên ban chấp hành chi bộ
Tin tức liên quan

Liên kế Web