Chúc mừng Giảng viên Nguyễn Quốc Thái đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ vào ngày 26/02/2022(07/03/2022)431


Tổ bộ môn Sư phạm Vật lý, Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên Trường Đại Đồng Tháp chúc mừng Giảng viên Nguyễn Quốc Thái đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ vào ngày 26/2/2022 với tên Đề tài: “Nghiên cứu điều trị bệnh Alzheimer của các hợp chất tiềm năng bằng mô phỏng máy tính” dưới sự hướng dẫn của GS.TSKH. Mai Xuân Lý và PGS.TS. Huỳnh Quang Linh.

Hình ảnh buổi Bảo vệ Luận án
Tin tức liên quan

Liên kế Web