Chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến nhóm ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Đồng Tháp diễn ra từ 18h30-20h30 ngày 07/3/2022(07/03/2022)517


Chương trình Tư vấn tuyển sinh trực tuyến nhóm ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Đồng Tháp diễn ra từ 18h30-20h30 ngày 07/3/2022 trên Fanpage 
và trang Yotube
Trân trọng kính mời Quý phụ huynh và các em học sinh quan tâm tham gia và đặt các câu hỏi trao đổi thêm nhiều thông tin cần thiết và thú vị,  xin cảm ơn!
Tuyển sinh 2022
Tin tức liên quan

Liên kế Web