Vinh danh viên chức nhận học vị tiến sĩ, đạt chức danh phó giáo sư và công bố, trao quyết định tuyển dụng năm 2021(07/04/2022)578


Sáng ngày 4/4, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức vinh danh, khen thưởng viên chức hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, đạt chức danh phó giáo sư quý 1 năm 2022 và kết hợp công bố, trao quyết định tuyển dụng viên chức năm 2021.
Khen thưởng PGS. TS. Hà Thanh Tùng đạt chức danh phó giáo sư


Khen thưởng giảng viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ

Tin tức liên quan

Liên kế Web