[Thông tin tuyển sinh năm 2024] 👋👋 Khoa Khoa học tự nhiên

1. Ngành Sư phạm Vật lý: mã ngành - 71402112. Ngành Sư phạm Hoá học: mã ngành - 71402123. Ngành Sư phạm Sinh học: mã ngành - 71402134. Ngành Sư phạm Công nghệ: mã ngành - 71402465. Ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên : mã ngành - 7140247 (09/03/2024)

Thông báo tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy năm 2023 bằng hình thức trực tuyến

Thông báo tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.- Thời gian: Từ Tháng 3/2023 đến Tháng 8/2023- Địa điểm: Phòng họp Hoa Bưởi - Nhà H1 - Hình thức thực hiện: Tư vấn trực tuyến trên Fanpage của Trường:https://www.facebook.com/dongthapuni (01/03/2023)

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT VÀ VẬT LÝ TOÁN

Trường đại học Đồng Tháp tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1-năm 2023 (05/02/2023)

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023 của Trường Đại học Đồng Tháp (Phát hành và nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 06/03/2023) (17/01/2023)

Chào mừng Các bạn Tân Sinh viên trúng tuyển vào Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Đồng Tháp Khóa tuyển sinh năm 2022 đến làm thủ tục nhập học!

Thư chúc mừng của Hiệu trưởng đến Các Tân Sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Đồng Tháp năm 2022 (17/09/2022)

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 của Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 của Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Đồng Tháp (17/08/2022)