Trường Đại học Đồng Tháp có 88 bài báo khoa học công bố quốc tế trong năm 2020(04/02/2021)881


Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ là một nhiệm vụ quan trọng để thực hiện sứ mệnh của trường đại học (ĐH) cùng với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và cung cấp các dịch vụ giáo dục, phục vụ cộng đồng để góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Trong năm 2020, Trường ĐH Đồng Tháp chú trọng đầu tư cho chiến lược phát triển khoa học công nghệ và gặt hái được thành quả đáng ghi nhận.
Hội thảo khoa học quốc tế về Toán học do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức với hình thức trực tuyến

Trong năm qua, viên chức và sinh viên của trường đã công bố 88 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, SCOPUS, xếp hạng thứ 15 trong các trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng về thành tích có nhiều bài báo khoa học công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín.
Bên cạnh đó, viên chức và sinh viên của trường triển khai thực hiện 3 đề tài khoa học công nghệ của Quỹ Nafosted; 14 đề tài và dự án khoa học công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh; 66 đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở, trong đó có 38 đề tài học của sinh viên; đồng thời công bố 413 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước.
Nhiều viên chức và sinh viên của trường đạt được thành tích cá nhân đáng trân trọng. Thạc sĩ Lê Thị Thanh Xuân - giảng viên Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho công trình nghiên cứu về “Quy trình tách và làm giàu axit béo dạng omega - 3,6,9 từ mỡ của nguồn phế thải trong chế biến cá basa xuất khẩu bằng chất lỏng ion dạng DES”.
Với giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sinh viên Cao Phạm Cẩm Tú, Khoa Sư phạm Toán - Tin đạt giải Nhì với đề tài “Nghiên cứu sự hội tụ của dãy lặp đến điểm bất động chung của ánh xạ G - không giãn tiệm cận trong không gian Banach với đồ thị”; nhóm sinh viên Nguyễn Thị Diễm Trinh và Lê Thị Thùy Dung - Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường đạt giải Khuyến khích với đề tài “Sử dụng bã cà phê làm giá thể trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh qui mô gia đình”, nhóm sinh viên này cũng đã đạt giải Khuyến khích giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka do Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức.
Trong giai đoạn tiếp sau, Trường ĐH Đồng Tháp ưu tiên xây dựng các nhóm nghiên cứu ở các lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, lĩnh vực kinh tế - xã hội, những yêu cầu, “bài toán mới” từ cuộc sống và nhất là lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, trường ưu tiên phê duyệt các đề tài nghiên cứu những vấn đề phục vụ công tác quản lý, công tác đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy... phù hợp chương trình hành động góp phần thực hiện mục tiêu của đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Trường đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn kinh doanh, sản xuất; tổ chức các buổi nói chuyện, trao đổi, chia sẻ với diễn giả là các doanh nhân, người trực tiếp sản xuất, nhà tuyển dụng tham gia nói về nhu cầu thực tiễn của đơn vị, ngành nghề để góp thêm chất liệu, ý tưởng cho giảng viên và sinh viên của trường về việc định hướng, lựa chọn đề tài và hướng nghiên cứu. Cùng với chiến lược kết nối, hợp tác và chia sẻ nguồn lực, trường tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các phòng thí nghiệm, thực hành với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ phục vụ hoạt động nghiên cứu, thực nghiệm; song song với các mục tiêu gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với đào tạo chất lượng cao và đào tạo sau đại học, kiến tạo môi trường thúc đẩy nghiên cứu chuyên sâu, đặt hàng các đề tài nghiên cứu mang tính đa ngành, nghiên cứu gắn liền với ứng dụng và chuyển giao.
Có thể nói, những đóng góp về công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín là thành quả đáng khích lệ mà viên chức và sinh viên của Trường ĐH Đồng Tháp đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua. Hi vọng với những cơ chế, chính sách hỗ trợ, khen thưởng kịp thời của các cấp quản lý sẽ tạo động lực cho đội ngũ viên chức và sinh viên của trường tiếp tục có thêm nhiều công trình công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hội nhập quốc tế và phục vụ cuộc sống.

THUẬN AN - HIẾU TRI

http://baodongthap.com.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-dong-thap-co-88-bai-bao-khoa-hoc-cong-bo-quoc-te-trong-nam-2020-95815.aspx

Tin tức liên quan

Liên kế Web