Xác định thành phần hóa học và hoạt tính kháng nấm bệnh của cây rau cần nước (Oenanthe javanica (Blume) DC). Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Phụng Lớp ĐHSHOA15A. GVHD: ThS. Tô Kim Thi.(25/05/2023)167


- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN.
Tin tức liên quan

Liên kế Web