Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa năm học 2023-2024(20/12/2023)339


Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa là sân chơi rèn luyện và trao dồi kỹ năng sư phạm của sinh viên diễn ra hàng năm. Với 6 phần thi:
1. Chào hỏi, giới thiệu đội tuyển
2. Tổ chức dạy học trên lớp
3. Hùng biện
4. Xử lý tình huống sư phạm
5. Thiết kế hoạt động giáo dục STEM
6. Hiểu biết sư phạm
Tin tức liên quan

Liên kế Web