Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm có: PGS. TS. Huỳnh Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế - Trường đoàn đánh giá; PGS. TS. Đinh Văn Toàn - Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội - Thành viên thường trực; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQG Hà Nội - Thư ký đoàn đánh giá; ThS. Nguyễn Hòa Huy - Phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Giám sát viên, cùng các thành viên Đoàn. Về phía Trường Đại học Đồng Tháp: TS. Trương Tấn Đạt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Hồ Văn Thống - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Lương Thanh Tân, Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG; PGS.TS. Phạm Minh Giản, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá, lãnh đạo các Khoa, các ngành đào tạo, cán bộ đầu mối các mảng công tác và giảng viên, sinh viên của 6 chương trình đào tạo.
Một số hình ảnh trong đợt Khảo sát:












Chi tiết qua link: 
https://www.dthu.edu.vn/eView.aspx?idp=1465&&idmn=0


Chi tiết qua link:


http://https://www.dthu.edu.vn/eView.aspx?idp=1465&&idmn=0

https://www.dthu.edu.vn/eView.aspx?idp=1467&idmn=0